MARITIME BUSINESS DIRECTORY

YOUR COMPANY HERE

Give your company the chance of being on this list!

ASBAS

Serbest Bölgelerin ve Bölgesel olarak Antalya'nın avantajlarını, bilinmeyen fırsatları yatırımcılara anlatarak yeni İş imkanları yaratılmasını sağlamak, istihdam sorunu