YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

CAPT AUSTIN Itineraries list. Daily positions & Port Calls

Show vessel details

Search for daily itineraries of CAPT AUSTIN including Midnight & Midday AIS positions, port calls, in Range events

Vessel Name Ժամադրոշմ Դեպք Տարածք Port Speed (kn) Դասընթաց (°) Լայնություն (°) Երկայնություն (°) Show on Map
CAPT AUSTIN Դիրքը կեգիշերին Gulf of Mexico 141 30.27018 -89.25446 Show on Map
CAPT AUSTIN Դիրքը կեսօրին Gulf of Mexico 141 30.05571 -89.36288 Show on Map