पुराने ब्राउज़र का शीर्षक
पुराने ब्राउज़र
प्रकार: Lighthouse
प्रकाश चमकता: Flashing (Fl)
संख्या चमक: 2
हल्का रंग: White / W
प्रकाश अंतराल: 5s
प्रकाश ऊंचाई फोकल: 15m
प्रकाश स्थान: Eastern Shikoku
संचालन: हाँ

निकट जहाजों

वेस्सल का नाम दूरी असर
HOUKOU MARU 0.55 287
EIHO MARU NO.1 0.61 273
DAINICHIMARU 1.46 152
SHIRYUMARU 1.53 157
YUUKIMARU NO.18 1.76 126
KYORIKI 1.94 188
MORNING CORNELIA 2.09 200
TSURUSHIOMARU NO.2 2.99 251
TAKARADUKA 3.23 63
SHINKOUMARU NO.38 3.67 62
SHONAI MARU 3.77 129
DAI8DAIKIMARU 4.07 130
TOKOMARU 4.12 159
YOSHOMARU 4.19 250
SUMIYOSHI MARU NO.37 4.23 119
SHINEI 4.25 124
KYOKUSEIMARU 4.26 125
OHTORI 4.29 74
KOSHO MARU 4.3 132
SETO 4.32 124
No Photo

प्रकाश पहले फ़ोटो अपलोड करें