पुराने ब्राउज़र का शीर्षक
पुराने ब्राउज़र
प्रकार: Lighthouse
प्रकाश चमकता: Flashing (Fl)
संख्या चमक: 2
हल्का रंग: White / W
प्रकाश अंतराल: 10s
प्रकाश ऊंचाई फोकल: 33m
प्रकाश स्थान: Wakayama Prefecture
संचालन: हाँ

निकट जहाजों

वेस्सल का नाम दूरी असर
KIWI COYOTE 1.94 172
EIKAMARU NO.2 1.96 197
ASUHARU MARU 2.11 203
NEW STREAM 2.29 243
AI HUA 2.29 234
SHINKOMARU NO.8 2.31 236
RYOJITSUMARU 2.35 239
HOSEI MARU NO.3 2.36 227
DAISHINMARU NO.3 2.37 248
28HOURAIMARU 2.39 236
HOUYOSIMARU 2.42 221
DONG RUN 2.46 219
MEIYOUMARU 2.46 262
SHINKOMARU NO.18 2.48 220
QING LI 2.5 219
KOYO MARU 2.5 259
NO35 SANKOU MARU 2.5 222
SAKIGAKE 2.5 228
RYOKA MARU NO.10 2.63 216
FUKUJIN MARU NO.7 2.7 207
No Photo

प्रकाश पहले फ़ोटो अपलोड करें