ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Αναζήτηση Σταθμών Λήψης AIS

Βρείτε τους AIS Σταθμούς του δικτύου μας και δείτε λεπτομέρειες. Χρησιμποιήστε τα φίλτρα για καλύτερα αποτελέσματα.

Χώρα Id Σταθμού Τόπος - Όνομα Σταθμού Κατάσταση Τελ. λήψη σήματος Διαθεσιμότητα (%) Μέγιστη Απόσταση (νμ) Μέση Απόσταση (νμ) Έκταση (τετρ.χλμ)
JE 159 Jersey, Channel Islands ONLINE 100.0 59.5 14.5 1230
GB 160 TIFFANY PLATFORM ONLINE 100.0 41.8 17.1 1968
FR 161 VILLERVILLE ONLINE 100.0 38.3 15.9 1230
US 163 Seattle ONLINE 100.0 52.1 10.6 2829
NL 164 Den Helder ONLINE 87.2 37.6 9.0 5289
GB 165 Edinburgh ONLINE 99.8 13.5 8.6 861
PM 270 Saint-Pierre et Miquelon ONLINE 100.0 82.0 42.4 2091
SE 271 Groto ONLINE 100.0 81.7 18.4 8610
GB 275 Clyde Area ONLINE 99.7 11.0 8.4 492
US 276 South Beach, OR ONLINE 59.8 0.0 0.0 0