ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Cover your Area

Set up a new (or existing) AIS-Receiving Station and connect it to the world's most trusted vessel-tracking service

Be part of the world's largest AIS-Receiving Network
Actively contribute to expanding the coverage to more areas around the world
Help us make more maritime data available to the public domain
Contribute to the efficiency and the transparency of the shipping industry
Experiment with antennas, AIS equipment, radio signal propagation and ship-spotting!

PARTNER UP WITH US