ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Apply for free AIS-Receiving equipment

Join the world's largest AIS-Receiving Stations Network

MarineTraffic constantly works towards further improving its coverage by expanding its network of AIS-Receiving Stations. Become a contributor to this project by installing your own Station and sharing your data with us. In many cases, we may be able to provide you with high-quality AIS equipment for free!

If you are interested in contributing to the collection of AIS Data, please submit the following form:

Application Form

My Station will be provided with:

Evaluation Process

All applications are manually evaluated by MarineTraffic. Priority will be given to the following cases:

the Station will be located in an area that is not already covered by the MarineTraffic Network
the proposed location of the Station is of special maritime interest (near a busy port, a high-traffic ship route or canal, a point at high altitude etc)
quality and reliability of the AIS data on the subject area will be improved
the applicant has some experience in similar technology or, generally, in radio equipment

Upon evaluation of your application, a MarineTraffic Network Support representative will inform you about the outcome.

Local Sourcing

Sometimes, in order to avoid expensive shipments and customs taxes, it is more convenient to buy the equipment from your local market. In case you are able to do so, please let us know about the type of the available devices and their respective prices. We may be able to sponsor the purchase.