YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

PORT of BARROW-IN-FURNESS

ประเทศ: United Kingdom ประเทศ: United Kingdom (GB)
แลตติจูด/ลองกิจูด: 54.10042° / -3.2156705° แสดงบนแผนที่ แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  UTC0
UN/LOCODE: GBBIF
เรือทีอยู่ในท่า: 13
เวลาถึงที่คาดหมาย: 3

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
เวลาถึง (UTC)
เวลาถึง (LT)
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  NSL ADVENTURER 2014-12-27 16:48 2014-12-27 16:48
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  TIDEWAY ROLLINGSTON 2014-12-27 14:34 2014-12-27 14:34
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV ALERT 2014-12-27 13:59 2014-12-27 13:59
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV ALERT 2014-12-18 22:00 2014-12-18 22:00 2014-12-27 13:04 2014-12-27 13:04
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  BAYARD 1 2014-12-27 09:23 2014-12-27 09:23
Vessel Type: เรือสินค้า  CWIND ENDEAVOUR 2014-12-27 08:58 2014-12-27 08:58
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  C WIND FULMAR 2014-12-27 08:57 2014-12-27 08:57
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  NSL ADVENTURER 2014-12-26 17:37 2014-12-26 17:37 2014-12-27 08:16 2014-12-27 08:16
WINDCAT27 2014-12-27 08:11 2014-12-27 08:11
WINDCAT27 2014-12-26 18:49 2014-12-26 18:49 2014-12-27 07:21 2014-12-27 07:21

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PATRICIA 2014-12-27 20:00 2014-12-27 20:00
Vessel Type: เรือยอร์ชและเรืออื่นๆ  WINDCAT 23 2015-01-01 19:00 2015-01-01 19:00
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  BAYARD 1 2015-01-01 21:30 2015-01-01 21:30

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
2014-12-27 21:00:00 16 knots 39° 5°C
2014-12-28 00:00:00 15 knots 31° 5°C
2014-12-28 03:00:00 13 knots 40° 5°C
2014-12-28 06:00:00 9 knots 48° 5°C
2014-12-28 09:00:00 6 knots 46° 5°C
2014-12-28 12:00:00 4 knots 354° 5°C
2014-12-28 15:00:00 9 knots 325° 5°C
2014-12-28 18:00:00 11 knots 352° 4°C
2014-12-28 21:00:00 9 knots 25° 4°C
2014-12-29 00:00:00 5 knots 50° 3°C
2014-12-29 03:00:00 4 knots 31° 3°C
2014-12-29 06:00:00 4 knots 50° 3°C
2014-12-29 09:00:00 5 knots 71° 2°C
2014-12-29 12:00:00 3 knots 91° 2°C
2014-12-29 15:00:00 2 knots 128° 3°C
2014-12-29 18:00:00 3 knots 146° 2°C
2014-12-29 21:00:00 8 knots 164° 1°C