YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

PORT of BARROW-IN-FURNESS

ประเทศ: United Kingdom ประเทศ: United Kingdom (GB)
แลตติจูด/ลองกิจูด: 54.10042° / -3.2156705° แสดงบนแผนที่ แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  UTC0
UN/LOCODE: GBBIF
เรือทีอยู่ในท่า: 16

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
เวลาถึง (UTC)
เวลาถึง (LT)
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  BAYARD 4 2015-01-27 17:08 2015-01-27 17:08
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  NSL ADVENTURER 2015-01-27 16:36 2015-01-27 16:36
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV ALERT 2015-01-27 16:33 2015-01-27 16:33
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  BAYARD 1 2015-01-27 16:26 2015-01-27 16:26
WINDCAT27 2015-01-27 16:23 2015-01-27 16:23
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  TIDEWAY ROLLINGSTON 2015-01-27 16:11 2015-01-27 16:11
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV ALERT 2015-01-27 15:39 2015-01-27 15:39 2015-01-27 16:03 2015-01-27 16:03
Vessel Type: เรือสินค้า  ELBETOR 2015-01-27 15:56 2015-01-27 15:56
Vessel Type: เรือสินค้า  CWIND ENDEAVOUR 2015-01-27 15:34 2015-01-27 15:34
Vessel Type: เรือโดยสาร  CWIND ALLIANCE 2015-01-27 15:27 2015-01-27 15:27

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
ไม่พบรายการ

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
2015-01-29 15:00:00 32 knots 312° 6°C
2015-01-29 18:00:00 32 knots 319° 6°C
2015-01-29 21:00:00 22 knots 316° 6°C
2015-01-30 00:00:00 21 knots 346° 6°C
2015-01-30 03:00:00 21 knots 321° 6°C
2015-01-30 06:00:00 34 knots 321° 8°C
2015-01-30 09:00:00 34 knots 328° 8°C
2015-01-30 12:00:00 30 knots 330° 7°C
2015-01-30 15:00:00 29 knots 330° 7°C
2015-01-30 18:00:00 29 knots 334° 7°C
2015-01-30 21:00:00 27 knots 341° 6°C
2015-01-31 00:00:00 26 knots 347° 6°C
2015-01-31 03:00:00 23 knots 348° 6°C
2015-01-31 06:00:00 29 knots 344° 5°C
2015-01-31 09:00:00 32 knots 338° 6°C
2015-01-31 12:00:00 35 knots 354° 6°C
2015-01-31 15:00:00 40 knots 338° 7°C