YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

ZWARTSLUIS (ท่าเรือ)

ประเทศ: Netherlands ประเทศ: Netherlands (NL)
แลตติจูด/ลองกิจูด: 52.6431351° / 6.075495005° แสดงบนแผนที่ แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  1516251951
Un/locode: NLZWS
เรือทีอยู่ในท่า: 22
เวลาถึงที่คาดหมาย: 1

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
ออกเดินทาง (MT)
ออกเดินทาง
Vessel Type: เรือสินค้า  OSTREA 1516227540 1516227540 1516227540 6 hours, 46 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  DAILY 1516226640 1516226640 1516226640 7 hours, 1 minute ago
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  NULLI CEDO 1516212780 1516212780 1516212780 10 hours, 52 minutes ago 1516214040 1516217640 1516214040 10 hours, 31 minutes ago
Vessel Type: เรือบรรทุกท้ำมัน  STAVORDIA 1516207560 1516207560 1516207560 12 hours, 19 minutes ago 1516208880 1516212480 1516208880 11 hours, 57 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  FIDUCIA 1516206600 1516206600 1516206600 12 hours, 35 minutes ago 1516208160 1516211760 1516208160 12 hours, 9 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  GRATIAS 1516205820 1516205820 1516205820 12 hours, 48 minutes ago 1516207080 1516210680 1516207080 12 hours, 27 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  ARIEL 1516204380 1516204380 1516204380 13 hours, 12 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  SPES SALUTIS 1516144260 1516144260 1516144260 1 day, 5 hours ago 1516202520 1516206120 1516202520 13 hours, 43 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  AMETHYST 1516201260 1516201260 1516201260 14 hours, 4 minutes ago 1516201860 1516205460 1516201860 13 hours, 54 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  SCORPION 1515408180 1515408180 1515408180 9 days, 18 hours ago 1516199220 1516202820 1516199220 14 hours, 38 minutes ago

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (MT)
เวลาถึงโดยประมาณ
Vessel Type: เรือสินค้า  AMARO 1516101300 1516104900 1516104900 1 day, 17 hours ago 1516280340 1516280340 1516280340 in 7 hours, 53 minutes

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
ไม่พบรายการ