YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

ZWARTSLUIS (ท่าเรือ)

ประเทศ: Netherlands ประเทศ: Netherlands (NL)
แลตติจูด/ลองกิจูด: 52.6431351° / 6.075495005° แสดงบนแผนที่ แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  1505896848
Un/locode: NLZWS
เรือทีอยู่ในท่า: 18
เวลาถึงที่คาดหมาย: 2

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
ออกเดินทาง (MT)
ออกเดินทาง
Vessel Type: เรือสินค้า  SCORPIO 1505895960 1505895960 1505895960 14 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  CONCESSION 1505749980 1505749980 1505749980 1 day, 16 hours ago 1505895000 1505902200 1505895000 30 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  STAD NIJKERK 1 1505893200 1505893200 1505893200 1 hour ago 1505894700 1505901900 1505894700 35 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  ROMANOS 1505890260 1505890260 1505890260 1 hour, 49 minutes ago 1505892240 1505899440 1505892240 1 hour, 16 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  VERVANTI 1505890980 1505890980 1505890980 1 hour, 37 minutes ago 1505891820 1505899020 1505891820 1 hour, 23 minutes ago
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  HANS PAUL 1505889180 1505889180 1505889180 2 hours, 7 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  JOSEPHINA 1505745180 1505745180 1505745180 1 day, 18 hours ago 1505877780 1505884980 1505877780 5 hours, 17 minutes ago
Vessel Type: เรือยอร์ชและเรืออื่นๆ  FIFTY 1505836140 1505836140 1505836140 16 hours, 51 minutes ago 1505850480 1505857680 1505850480 12 hours, 52 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  UNIQUESHIP 1505847720 1505847720 1505847720 13 hours, 38 minutes ago 1505849580 1505856780 1505849580 13 hours, 7 minutes ago
Vessel Type: เรือสินค้า  VICTUS 1505842680 1505842680 1505842680 15 hours, 2 minutes ago 1505843220 1505850420 1505843220 14 hours, 53 minutes ago

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (MT)
เวลาถึงโดยประมาณ
Vessel Type: เรือสินค้า  HILBER 1506189600 1506196800 1506196800 in 3 days, 9 hours
Vessel Type: เรือสินค้า  LISSA 1508075880 1508083080 1508083080 in 25 days, 5 hours

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
ไม่พบรายการ