YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

GRIMSBY (ท่าเรือ)

ประเทศ: United Kingdom ประเทศ: United Kingdom (GB)
แลตติจูด/ลองกิจูด: 53.579235° / -0.073521255° แสดงบนแผนที่ แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  1521395685
Un/locode: GBGSY
เรือทีอยู่ในท่า: 34
เวลาถึงที่คาดหมาย: 12

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
ออกเดินทาง (MT)
ออกเดินทาง
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV SATURN 1521394080 1521394080 1521394080 26 minutes ago
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV NEPTUNE 1521375180 1521375180 1521375180 5 hours, 41 minutes ago
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV SATURN 1521286440 1521286440 1521286440 1 day, 6 hours ago 1521364380 1521364380 1521364380 8 hours, 41 minutes ago
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  PV NEPTUNE 1521282300 1521282300 1521282300 1 day, 7 hours ago 1521364320 1521364320 1521364320 8 hours, 42 minutes ago

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (MT)
เวลาถึงโดยประมาณ
Vessel Type: เรือสินค้า  WORLD SPIRIT 1521262800 1521262800 1521262800 1 day, 12 hours ago Get Access Get Access Get Access Get Access
Vessel Type: เรือสินค้า  MODULUS 4 1521383400 1521383400 1521383400 3 hours, 24 minutes ago Get Access Get Access Get Access Get Access
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  SEACAT MISCHIEF 1521393300 1521393300 1521393300 39 minutes ago
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  FORYD BAY 1521404400 1521404400 1521404400 in 2 hours, 25 minutes
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  ATLANTIC EXPLORER 1521424860 1521424860 1521424860 in 8 hours, 6 minutes
Vessel Type: เรือสินค้า  AUTOPREMIER 1521446400 1521446400 1521446400 in 14 hours, 5 minutes Get Access Get Access Get Access Get Access
Vessel Type: Fishing  EUROCLYDON 1521452880 1521452880 1521452880 in 15 hours, 53 minutes
Vessel Type: เรือสินค้า  CITY OF AMSTERDAM 1521471600 1521471600 1521471600 in 21 hours, 5 minutes Get Access Get Access Get Access Get Access
Vessel Type: เรือสินค้า  NORDVAAG Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access
Vessel Type: เรือสินค้า  NECKAR HIGHWAY Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access Get Access

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
1521396000 27 knots 88° 4°C
1521406800 27 knots 93° 5°C
1521417600 25 knots 98° 5°C
1521428400 24 knots 90° 4°C
1521439200 25 knots 83° 4°C
1521450000 24 knots 79° 5°C
1521460800 22 knots 72° 5°C
1521471600 19 knots 55° 6°C
1521482400 19 knots 40° 5°C
1521493200 18 knots 22° 6°C
1521504000 18 knots 13° 7°C
1521514800 18 knots 12° 7°C
1521525600 19 knots 10° 7°C
1521536400 19 knots 8°C
1521547200 17 knots 12° 8°C
1521558000 16 knots 14° 8°C