PORT of GUAYAGUAYARE

ประเทศ: Trinidad Tobago ประเทศ: Trinidad Tobago [TT]
แลตติจูด/ลองกิจูด: 10.138° / -61.001° แสดงบนแผนที่
เวลาท้องถิ่น:  [UTC -4]
UN/LOCODE: TTGUA
เรือทีอยู่ในท่า: 2

เวลาถึง/ออกเดินทางล่าสุด


ชื่อเรือ
เวลาถึง (UTC)
เวลาถึง (LT)
ออกเดินทาง (UTC)
ออกเดินทาง (LT)
Vessel Type: เรือสินค้า  GULF MARINE 8 2014-08-29 11:06:00 2014-08-29 07:06:00 2014-08-29 17:31:00 2014-08-29 13:31:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  ABERFFRAW BAY 2014-08-28 22:58:00 2014-08-28 18:58:00 2014-08-29 15:33:00 2014-08-29 11:33:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  CEMLYN BAY 2014-08-29 12:15:00 2014-08-29 08:15:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  CEMLYN BAY 2014-08-28 21:38:00 2014-08-28 17:38:00 2014-08-29 10:42:00 2014-08-29 06:42:00
Vessel Type: เรือทัก, เรือพนักงานนำร่อง, ฯลฯ  COLOSSUS 2014-08-29 04:32:00 2014-08-29 00:32:00 2014-08-29 10:34:00 2014-08-29 06:34:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  ABERFFRAW BAY 2014-08-27 21:37:00 2014-08-27 17:37:00 2014-08-28 22:04:00 2014-08-28 18:04:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  CEMLYN BAY 2014-08-28 12:31:00 2014-08-28 08:31:00 2014-08-28 20:23:00 2014-08-28 16:23:00
Vessel Type: เรือสินค้า  GULF MARINE 8 2014-08-28 14:15:00 2014-08-28 10:15:00 2014-08-28 17:24:00 2014-08-28 13:24:00
Vessel Type: เรือความเร็วสูง  ABERFFRAW BAY 2014-08-27 21:37:00 2014-08-27 17:37:00 2014-08-28 16:02:00 2014-08-28 12:02:00
Vessel Type: เรือสินค้า  GULF MARINE 8 2014-08-28 10:37:00 2014-08-28 06:37:00 2014-08-28 13:15:00 2014-08-28 09:15:00

เวลาถึงที่คาดหมาย


ชื่อเรือ
Scheduled Arrival (UTC)
เวลาถึงที่วางไว้ (เวลาท้องถิ่น)
เวลาถึงโดยประมาณ (UTC)
เวลาถึงโดยประมาณ (เวลาท้องถิ่น)
ไม่พบรายการ

Wind Forecast


    
เวลา (UTC)
ความเร็ว
Direction
Temperature
2014-08-29 18:00:00 10 knots 83° 28°C
2014-08-29 21:00:00 13 knots 70° 28°C
2014-08-30 00:00:00 11 knots 56° 28°C
2014-08-30 03:00:00 8 knots 57° 28°C
2014-08-30 06:00:00 7 knots 65° 28°C
2014-08-30 09:00:00 5 knots 91° 28°C
2014-08-30 12:00:00 5 knots 109° 28°C
2014-08-30 15:00:00 10 knots 118° 29°C
2014-08-30 18:00:00 14 knots 103° 29°C
2014-08-30 21:00:00 12 knots 93° 29°C
2014-08-31 00:00:00 11 knots 86° 28°C
2014-08-31 03:00:00 11 knots 87° 28°C
2014-08-31 06:00:00 10 knots 90° 28°C
2014-08-31 09:00:00 10 knots 97° 28°C
2014-08-31 12:00:00 10 knots 103° 28°C
2014-08-31 15:00:00 12 knots 113° 29°C
2014-08-31 18:00:00 13 knots 111° 29°C