PORT of MARINA PORT ZELANDE

کشور: Netherlands کشور: Netherlands (NL)
طول و عرض جغرافیایی: 51.7595° / 3.86° نمایش بر روی نقشه نمایش بر روی نقشه
ساعت محلی:  UTC +1
شناور در حال حاظر در اسکله است: 1

ورود و خروج تازه


اسم شناور
رسیدن به مقصد (UTC)
رسیدن به مقصد (LT)
خروج کشتی (UTC)
خروج کشتی (LT)
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  MIRAMAR 2014-10-25 12:50:00 2014-10-25 14:50:00
SJARINA 2014-10-23 15:20:00 2014-10-23 17:20:00 2014-10-25 09:03:00 2014-10-25 11:03:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  DOLCE VITA 2014-10-25 08:38:00 2014-10-25 10:38:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  BLUE BUBBLES 2014-10-24 08:46:00 2014-10-24 10:46:00
CJ 2014-10-23 11:28:00 2014-10-23 13:28:00 2014-10-24 07:14:00 2014-10-24 09:14:00
Vessel Type: شناور مسافربر  DENICK 2014-10-23 15:57:00 2014-10-23 17:57:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  DE BLAUWE DRAAK 2014-10-23 10:53:00 2014-10-23 12:53:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  BLUE BUBBLES 2014-10-19 14:41:00 2014-10-19 16:41:00 2014-10-23 09:36:00 2014-10-23 11:36:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  FALCON (VALK YACHTS 2014-10-19 12:18:00 2014-10-19 14:18:00 2014-10-23 07:43:00 2014-10-23 09:43:00
Vessel Type: شناور مسافربر  DENICK 2014-10-21 11:31:00 2014-10-21 13:31:00 2014-10-23 05:04:00 2014-10-23 07:04:00

منتظررسیدن


اسم شناور
Scheduled Arrival (UTC)
برنامه ورود به ساعت محلی
تخمین زمان رسیدن (UTC)
تخمین زمان رسیدن به ساعت محلی
هیچ ثبتی یافت نشد

Wind Forecast


    
ساعت جهانی
سرعت
Direction
Temperature
2014-10-26 09:00:00 18 knots 215° 12°C
2014-10-26 12:00:00 17 knots 231° 15°C
2014-10-26 15:00:00 16 knots 227° 16°C
2014-10-26 18:00:00 17 knots 227° 16°C
2014-10-26 21:00:00 20 knots 240° 15°C
2014-10-27 00:00:00 18 knots 237° 14°C
2014-10-27 03:00:00 16 knots 234° 12°C
2014-10-27 06:00:00 13 knots 213° 12°C
2014-10-27 09:00:00 15 knots 197° 12°C
2014-10-27 12:00:00 15 knots 199° 16°C
2014-10-27 15:00:00 13 knots 195° 17°C
2014-10-27 18:00:00 14 knots 181° 16°C
2014-10-27 21:00:00 16 knots 185° 15°C
2014-10-28 00:00:00 16 knots 184° 14°C
2014-10-28 03:00:00 17 knots 182° 14°C
2014-10-28 06:00:00 18 knots 179° 13°C
2014-10-28 09:00:00 19 knots 178° 13°C