PORT of FAABORG HAVN

کشور: Denmark کشور: Denmark (DK)
طول و عرض جغرافیایی: 55.094° / 10.235° نمایش بر روی نقشه نمایش بر روی نقشه
ساعت محلی:  UTC +2
UN/LOCODE: DKFAA
شناور در حال حاظر در اسکله است: 7

ورود و خروج تازه


اسم شناور
رسیدن به مقصد (UTC)
رسیدن به مقصد (LT)
خروج کشتی (UTC)
خروج کشتی (LT)
Vessel Type: شناور مسافربر  FAABORG III 2014-09-17 17:27:00 2014-09-17 19:27:00
IDE MIN 2014-09-17 17:06:00 2014-09-17 19:06:00
Vessel Type: شناور مسافربر  FAABORG III 2014-09-17 15:32:00 2014-09-17 17:32:00 2014-09-17 16:06:00 2014-09-17 18:06:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  SOLFAR 2014-09-17 14:41:00 2014-09-17 16:41:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  ARTEMIS 2014-09-17 14:31:00 2014-09-17 16:31:00
Vessel Type: شناور مسافربر  FAABORG III 2014-09-17 13:35:00 2014-09-17 15:35:00 2014-09-17 14:05:00 2014-09-17 16:05:00
Vessel Type: شناور مسافربر  SKJOLDNAES 2014-09-17 13:39:00 2014-09-17 15:39:00 2014-09-17 14:04:00 2014-09-17 16:04:00
Vessel Type: شناور مسافربر  FAABORG III 2014-09-17 09:34:00 2014-09-17 11:34:00 2014-09-17 12:06:00 2014-09-17 14:06:00
Vessel Type: تفریحی یا چیزه دیگر  SEUTE DEERN 2014-09-17 10:40:00 2014-09-17 12:40:00
Vessel Type: شناور مسافربر  SKJOLDNAES 2014-09-17 08:10:00 2014-09-17 10:10:00 2014-09-17 08:43:00 2014-09-17 10:43:00

منتظررسیدن


اسم شناور
Scheduled Arrival (UTC)
برنامه ورود به ساعت محلی
تخمین زمان رسیدن (UTC)
تخمین زمان رسیدن به ساعت محلی
هیچ ثبتی یافت نشد

Wind Forecast


    
ساعت جهانی
سرعت
Direction
Temperature
2014-09-17 18:00:00 19 knots 93° 17°C
2014-09-17 21:00:00 18 knots 94° 16°C
2014-09-18 00:00:00 17 knots 88° 16°C
2014-09-18 03:00:00 15 knots 90° 16°C
2014-09-18 06:00:00 15 knots 91° 16°C
2014-09-18 09:00:00 15 knots 102° 18°C
2014-09-18 12:00:00 15 knots 113° 18°C
2014-09-18 15:00:00 15 knots 109° 19°C
2014-09-18 18:00:00 17 knots 98° 18°C
2014-09-18 21:00:00 18 knots 103° 17°C
2014-09-19 00:00:00 16 knots 105° 17°C
2014-09-19 03:00:00 15 knots 101° 16°C
2014-09-19 06:00:00 15 knots 95° 16°C
2014-09-19 09:00:00 14 knots 97° 17°C
2014-09-19 12:00:00 12 knots 107° 19°C
2014-09-19 15:00:00 11 knots 101° 19°C
2014-09-19 18:00:00 13 knots 91° 18°C