PORT of JORF LASFAR

کشور: Morocco کشور: Morocco [MA]
طول و عرض جغرافیایی: 33.123° / -8.631° نمایش بر روی نقشه
ساعت محلی:  [UTC +1]
UN/LOCODE: MAJFL
شناور در حال حاظر در اسکله است: 1
منتظررسیدن: 8

ورود و خروج تازه


اسم شناور
رسیدن به مقصد (UTC)
رسیدن به مقصد (LT)
خروج کشتی (UTC)
خروج کشتی (LT)
Vessel Type: شناورهای تجاری  ARNICA 2014-08-28 03:53:00 2014-08-28 04:53:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  PISTI 2014-08-28 03:50:00 2014-08-28 04:50:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  UNITED FORTUNE 2014-08-21 18:36:00 2014-08-21 19:36:00 2014-08-28 02:44:00 2014-08-28 03:44:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  FULDA 2014-08-28 02:38:00 2014-08-28 03:38:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  STELLAE MARE 2014-08-28 00:43:00 2014-08-28 01:43:00
Vessel Type: نقتکشها  SANKO INDEPENDENCE 2014-08-26 05:52:00 2014-08-26 06:52:00 2014-08-27 20:30:00 2014-08-27 21:30:00
Vessel Type: نقتکشها  SICHEM LILY 2014-08-26 12:20:00 2014-08-26 13:20:00 2014-08-27 18:59:00 2014-08-27 19:59:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  CITY OF DUBROVNIK 2014-08-27 16:45:00 2014-08-27 17:45:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  SFL KENT 2014-08-27 13:34:00 2014-08-27 14:34:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  BACCARA 2014-08-26 13:38:00 2014-08-26 14:38:00 2014-08-27 11:53:00 2014-08-27 12:53:00

منتظررسیدن


اسم شناور
Scheduled Arrival (UTC)
برنامه ورود به ساعت محلی
تخمین زمان رسیدن (UTC)
تخمین زمان رسیدن به ساعت محلی
Vessel Type: شناورهای تجاری  SFL KENT 2014-08-26 20:30:00 2014-08-26 21:30:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  FULDA 2014-08-27 07:00:00 2014-08-27 08:00:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  STELLAE MARE 2014-08-27 14:30:00 2014-08-27 15:30:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  SWALLOW 2014-08-28 07:00:00 2014-08-28 08:00:00 2014-08-29 07:26:00 2014-08-29 08:26:00
Vessel Type: نقتکشها  PACIFIC SUN 2014-08-28 20:14:00 2014-08-28 21:14:00 2014-08-27 14:35:00 2014-08-27 15:35:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  MERWEBORG 2014-08-31 06:00:00 2014-08-31 07:00:00 2014-09-02 09:55:00 2014-09-02 10:55:00
Vessel Type: شناورهای تجاری  BEAUMERIT 2014-08-31 08:00:00 2014-08-31 09:00:00 2014-08-31 06:13:00 2014-08-31 07:13:00
Vessel Type: نقتکشها  ST CHARLOTTE 2014-09-06 08:00:00 2014-09-06 09:00:00 2014-09-07 02:23:00 2014-09-07 03:23:00

Wind Forecast


    
ساعت جهانی
سرعت
Direction
Temperature
2014-08-28 15:00:00 18 knots 37° 24°C
2014-08-28 18:00:00 17 knots 34° 23°C
2014-08-28 21:00:00 13 knots 45° 23°C
2014-08-29 00:00:00 14 knots 46° 23°C
2014-08-29 03:00:00 14 knots 46° 23°C
2014-08-29 06:00:00 15 knots 35° 22°C
2014-08-29 09:00:00 16 knots 36° 23°C
2014-08-29 12:00:00 18 knots 32° 23°C
2014-08-29 15:00:00 20 knots 28° 22°C
2014-08-29 18:00:00 19 knots 31° 22°C
2014-08-29 21:00:00 15 knots 35° 22°C
2014-08-30 00:00:00 15 knots 37° 22°C
2014-08-30 03:00:00 16 knots 35° 22°C
2014-08-30 06:00:00 16 knots 37° 22°C
2014-08-30 09:00:00 15 knots 34° 22°C
2014-08-30 12:00:00 18 knots 33° 22°C
2014-08-30 15:00:00 21 knots 31° 22°C