पुराने ब्राउज़र का शीर्षक
पुराने ब्राउज़र
प्रकार: Lighthouse
प्रकाश चमकता: Flashing (Fl)
संख्या चमक: 1
हल्का रंग: White / W
प्रकाश अंतराल: 5s
प्रकाश ऊंचाई फोकल: 47m
प्रकाश स्थान: Okinawa
संचालन: हाँ

निकट जहाजों

वेस्सल का नाम दूरी असर
VTS 4311105 0 0
DAITO 2.09 242
KAIHOU MARU V 3.22 348
MIHAMA 3.59 297
NO.2 KIKUMARU 5.82 316
NO.33 TOKUSYOUMARU 6.4 324
NO.51 NAOMARU 6.44 314
WAKAMARU 6.61 323
NO.8TAIKEIMARU 6.62 325
NO.8 RYUSEIMARU 6.68 326
NO.8 SEIHOUMARU 6.71 325
NO.21 WAKAMIYAMARU 6.76 326
NO.3KINSEIMARU 6.83 328
TOSHIN NO.2 6.9 330
TAIKEIMARU 7.19 323
NO.1 SEIKICHIMARU 7.21 329
NO.18AYAMARU 7.22 330
GUAM 7.61 0
URUMA 7.68 0
USAV CALABOZA 7.73 0
No Photo

प्रकाश पहले फ़ोटो अपलोड करें