पुराने ब्राउज़र का शीर्षक
पुराने ब्राउज़र
प्रकार: Lighthouse
प्रकाश चमकता: Flashing (Fl)
संख्या चमक: 2
हल्का रंग: White / W
प्रकाश अंतराल: 10s
प्रकाश ऊंचाई फोकल: 33m
प्रकाश स्थान: Wakayama Prefecture
संचालन: हाँ

निकट जहाजों

वेस्सल का नाम दूरी असर
EIHOMARU NO.53 1.45 188
SHORYU NO.2 1.95 230
SEIYOH NO.8 2.27 253
SUIRYU 3.11 251
TAKEMARU 3.73 148
KINRYOUMARU 4.38 232
HIYOSHI MARU NO21 4.9 262
KAIENMARU NO.77 5.08 140
SHINTAIHOU 5.14 210
SAKAEMARU NO.16 5.16 133
KAIENMARUNO NO.50 6.36 139
SUMIYOSHI MARU NO.2 6.83 123
SUEHIROMARU 6.92 127
APOLLO MIYO 7.5 257
BBG AMBITION 7.63 239
KAIENMARU NO.35 7.9 155
SETO MARU 8.33 272
SHINYU MARU 8.41 122
KAKUWAMARU 8.69 125
TAIRAMARU 8.75 231
No Photo

प्रकाश पहले फ़ोटो अपलोड करें