ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.


Real-time vessel positions on Google Earth

Google Earth

One more interface for MarineTraffic data

This feature has been deprecated as of January 2015

Vessels' positions provided by MarineTraffic are also available in KML format, for use within the Google Earth application.

Google Earth is freely available for personal use and provides very detailed and efficient browsing of the world's satellite maps. With Google Earth is installed in your computer, you may also see the MarineTraffic vessels positions in near real-time and you can browse quickly the areas of interest, without the limitations of the web page maps. You can download Google Earth here.

 Download the MarineTraffic KML file for Google Earth

MarineTraffic on Google Earth