ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Αναζήτηση Σταθμών Λήψης AIS

Βρείτε τους AIS Σταθμούς του δικτύου μας και δείτε λεπτομέρειες. Χρησιμποιήστε τα φίλτρα για καλύτερα αποτελέσματα.

Χώρα Id Σταθμού Τόπος - Όνομα Σταθμού Κατάσταση Τελ. λήψη σήματος Διαθεσιμότητα (%) Μέγιστη Απόσταση (νμ) Μέση Απόσταση (νμ) Έκταση (τετρ.χλμ)
JE 159 Jersey, Channel Islands ONLINE 100.0 57.8 13.1 3567
GB 160 TIFFANY PLATFORM ONLINE 100.0 41.8 17.9 3198
FR 161 VILLERVILLE ONLINE 100.0 41.9 7.6 2214
US 163 Seattle ONLINE 100.0 69.4 12.5 3690
NL 164 Den Helder ONLINE 87.2 27.1 4.1 3075
PM 270 Saint-Pierre et Miquelon ONLINE 87.7 43.8 13.0 2091
SE 271 Groto ONLINE 100.0 48.9 11.8 13284
GB 273 Highcliffe ONLINE 99.6 10.1 4.8 738
GB 166 M0UKD ONLINE 98.9 9.8 4.0 738
GB 275 Clyde Area ONLINE 94.1 11.0 8.7 615