ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Αναζήτηση Σταθμών Λήψης AIS

Βρείτε τους AIS Σταθμούς του δικτύου μας και δείτε λεπτομέρειες. Χρησιμποιήστε τα φίλτρα για καλύτερα αποτελέσματα.

Χώρα Id Σταθμού Τόπος - Όνομα Σταθμού Κατάσταση Τελ. λήψη σήματος Διαθεσιμότητα (%) Μέγιστη Απόσταση (νμ) Μέση Απόσταση (νμ) Έκταση (τετρ.χλμ)
GB 159 Jersey, Channel Islands ONLINE 99.9 63.6 18.2 4305
FR 161 VILLERVILLE ONLINE 100.0 81.8 12.3 3321
US 163 Seattle ONLINE 99.5 67.9 11.3 2706
NL 164 Den Helder ONLINE 100.0 65.1 3.9 3198
GB 165 Edinburgh ONLINE 100.0 24.0 9.6 1476
GB 166 M0UKD ONLINE 98.8 21.4 8.4 1845
GB 275 Clyde Area ONLINE 73.8 11.0 8.1 1107
US 276 South Beach, OR ONLINE 99.3 7.3 2.9 492
IE 277 Dundalk ONLINE 99.8 40.2 22.8 1476
FR 286 St Brieuc ONLINE 65.8 36.1 12.2 1968