ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΕ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ BROWSER
Περιορίζει τις δυνατότητες πλοήγησης. Παρακαλούμε αναβαθμίστε σε ένα πιο σύγχρονο browser.

Αναζήτηση Σταθμών Λήψης AIS

Βρείτε τους AIS Σταθμούς του δικτύου μας και δείτε λεπτομέρειες. Χρησιμποιήστε τα φίλτρα για καλύτερα αποτελέσματα.

Χώρα Id Σταθμού Τόπος - Όνομα Σταθμού Κατάσταση Τελ. λήψη σήματος Διαθεσιμότητα (%) Μέγιστη Απόσταση (νμ) Μέση Απόσταση (νμ) Έκταση (τετρ.χλμ)
GB 609 London - Royal Docks ONLINE 95.3 20.6 3.5 1107
IT 610 S/Y Sherazade ONLINE 6.2 91.5 7.9 615
IM 611 Dalby - Isle of Man ONLINE 88.1 33.8 19.3 2706
FR 612 Vendee ONLINE 92.7 30.3 3.2 2337
HR 613 Dubrovnik ONLINE 99.7 28.4 18.0 1722
FR 614 @lain-TARNOS ONLINE 95.8 1.5 1.2 492
CA 602 Toronto ONLINE 99.8 79.4 17.2 4182
US 603 Stutsmanville, MI ONLINE 100.0 44.2 22.5 2583
UY 604 Montevideo ONLINE 99.3 5.3 0.5 492
US 606 Tampa Bay North ONLINE 85.5 26.7 4.9 1353