Αφίξεις & Αναχωρήσεις στα λιμάνια

Δείτε τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις των πλοίων στα λιμάνια. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα λιμάνια ή / και τα πλοία επιλέγοντάς τα.

Ώρα (UTC) Αναχ./Άφιξη Λιμάνι Όνομα Πλοίου
2014-07-10 13:59 ARRIVAL AKKRUM STARUM
2014-07-10 09:41 ARRIVAL AKKRUM STARUM
2014-07-10 09:02 ARRIVAL AKKRUM STELLA FRISIA
2014-07-10 07:49 ARRIVAL AKKRUM HEK.JE
2014-07-10 07:38 ARRIVAL AKKRUM NOORD
2014-07-10 03:44 ARRIVAL AKKRUM VECTURA
2014-07-09 18:24 ARRIVAL AKKRUM VECTURA
2014-07-09 17:04 ARRIVAL AKKRUM AQUATIQUE
2014-07-09 11:58 ARRIVAL AKKRUM STARUM
2014-07-09 11:54 ARRIVAL AKKRUM YUCATAN