Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
PEARL HARBOR OSCAR ELTON SETTE 2014-08-24 22:45 2014-08-25 07:45 - - 2014-08-25 07:46 2014-08-25 16:46 Χάρτης
TACOMA LOCH MELFORT 2014-08-25 00:20 2014-08-25 07:20 - - - - Χάρτης
Vancouver Maritime M SAGA VIKING 2014-08-25 01:00 2014-08-25 08:00 - - - - Χάρτης
Leschi Moorage POLAR RANGER 2014-08-25 01:00 2014-08-25 08:00 - - - - Χάρτης
PAPEETE HSIANG FU 2014-08-25 01:00 2014-08-25 10:00 - - 2014-08-25 10:27 2014-08-25 19:27 Χάρτης
GOHYEON KORYO 305 2014-08-25 02:20 2014-08-25 09:20 - - - - Χάρτης
FREEPORT ORCHID 2014-08-25 02:30 2014-08-25 07:30 2014-08-25 16:46 2014-08-25 21:46 - - Χάρτης
Curl's Bait Center STI METRAUX 2014-08-25 02:30 2014-08-25 07:30 - - - - Χάρτης
BUENAVENTURA CENTURY DREAM 2014-08-25 02:30 2014-08-25 07:30 - - - - Χάρτης
BALBOA KAROLINE N 2014-08-25 02:30 2014-08-25 07:30 2014-08-27 18:10 2014-08-27 23:10 - - Χάρτης