Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
PETERSBURG SABINE 2014-07-30 05:00 2014-07-30 13:00 - - - - Χάρτης
HOMER PACIFIC WOLF 2014-07-30 05:00 2014-07-30 13:00 - - - - Χάρτης
HAINES OOSTERDAM 2014-07-30 05:30 2014-07-30 13:30 2014-07-30 05:32 2014-07-30 13:32 - - Χάρτης
JUNEAU POLAR ENDURANCE 2014-07-30 06:00 2014-07-30 14:00 2014-07-31 06:27 2014-07-31 14:27 - - Χάρτης
SAN FRANCISCO BAY MONARCH 2014-07-30 06:49 2014-07-30 13:49 - - - - Χάρτης
JUNEAU OCEAN NAVIGATOR 2014-07-30 07:30 2014-07-30 15:30 2014-07-30 14:09 2014-07-30 22:09 - - Χάρτης
VERACRUZ CENTURY PEARL 2014-07-30 07:30 2014-07-30 13:30 - - - - Χάρτης
TACOMA SEASPAN HAMBURG 2014-07-30 08:00 2014-07-30 15:00 - - 2014-07-30 13:02 2014-07-30 20:02 Χάρτης
CORINTO NORDIC WOLVERINE 2014-07-30 08:00 2014-07-30 14:00 - - - - Χάρτης
Vancouver Maritime M BASIC OCEAN 2014-07-30 08:00 2014-07-30 15:00 - - - - Χάρτης