Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
DUTCH HARBOR KARI MARIE 2014-09-01 15:00 2014-09-01 23:00 - - 2014-09-01 22:56 2014-09-02 06:56 Χάρτης
VALDEZ ALASKAN LEGEND 2014-09-01 15:30 2014-09-01 23:30 2014-09-01 19:20 2014-09-02 03:20 - - Χάρτης
VANCOUVER FRONTIER LEADER 2014-09-01 16:30 2014-09-01 23:30 - - 2014-09-01 21:41 2014-09-02 04:41 Χάρτης
Vancouver Maritime M YASA GOLDEN HORN 2014-09-01 16:30 2014-09-01 23:30 - - - - Χάρτης
PUERTO QUETZAL ESTHER SCHULTE 2014-09-01 16:30 2014-09-01 22:30 - - 2014-09-01 22:46 2014-09-02 04:46 Χάρτης
LAZARO CARDENAS OCEAN PROMISE 2014-09-01 17:00 2014-09-01 23:00 - - 2014-09-01 21:49 2014-09-02 03:49 Χάρτης
Breakwater ISLAND MONARCH 2014-09-01 17:00 2014-09-02 00:00 2014-09-02 17:20 2014-09-03 00:20 - - Χάρτης
Pleasure Island IRMA 2014-09-01 17:45 2014-09-01 22:45 - - - - Χάρτης
NEW ORLEANS YM MOBILITY 2014-09-01 18:00 2014-09-01 23:00 - - 2014-09-01 22:38 2014-09-02 03:38 Χάρτης
VERACRUZ ALLEGRO 2014-09-01 18:00 2014-09-02 00:00 - - - - Χάρτης