Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
KETCHIKAN STIKINE 2014-07-31 03:00 2014-07-31 11:00 - - 2014-07-31 10:42 2014-07-31 18:42 Χάρτης
SANTA BARBARA OCEAN SENTINEL 2014-07-31 04:00 2014-07-31 11:00 - - 2014-07-31 09:42 2014-07-31 16:42 Χάρτης
LONG BEACH HANJIN KOREA 2014-07-31 04:00 2014-07-31 11:00 - - 2014-07-31 04:19 2014-07-31 11:19 Χάρτης
EVERETT DAVID BRUSCO 2014-07-31 05:00 2014-07-31 12:00 - - 2014-07-31 16:16 2014-07-31 23:16 Χάρτης
COVENAS GARIBALDI SPIRIT 2014-07-31 05:30 2014-07-31 10:30 - - - - Χάρτης
Beach Gardens Resort SEASPAN CORSAIR 2014-07-31 05:30 2014-07-31 12:30 - - - - Χάρτης
DUTCH HARBOR AMERICAN DYNASTY 2014-07-31 06:00 2014-07-31 14:00 - - 2014-07-31 16:30 2014-08-01 00:30 Χάρτης
Pleasure Island OCCITAN STAR 2014-07-31 06:00 2014-07-31 11:00 - - - - Χάρτης
PANAMA CANAL HEILAN BRIGHT 2014-07-31 06:00 2014-07-31 11:00 - - - - Χάρτης
BALBOA CAMILLA MAERSK 2014-07-31 06:00 2014-07-31 11:00 - - - - Χάρτης