Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
HAINES MALASPINA 2014-08-27 11:30 2014-08-27 19:30 2014-08-28 02:03 2014-08-28 10:03 - - Χάρτης
Charleston Complex ZIM CHINA 2014-08-27 12:30 2014-08-27 19:30 - - - - Χάρτης
King ADMIRAL BAY II 2014-08-27 12:30 2014-08-27 19:30 - - - - Χάρτης
SEATTLE PACIFIC KNIGHT 2014-08-27 13:00 2014-08-27 20:00 - - 2014-08-27 12:28 2014-08-27 19:28 Χάρτης
MARINA DEL REY ENTERTAINER 2014-08-27 13:15 2014-08-27 20:15 - - 2014-08-27 19:01 2014-08-28 02:01 Χάρτης
ANCHORAGE JAVA SEA 2014-08-27 13:15 2014-08-27 21:15 - - 2014-08-27 20:49 2014-08-28 04:49 Χάρτης
SAN FRANCISCO BAY MONARCH 2014-08-27 13:50 2014-08-27 20:50 - - 2014-08-27 11:42 2014-08-27 18:42 Χάρτης
GOLFITO BAY VICENTE 2014-08-27 14:00 2014-08-27 20:00 - - - - Χάρτης
Freeport TOURAINE 2014-08-27 14:00 2014-08-27 21:00 - - - - Χάρτης
PORT ALLEN 85 TORP RETRIEVER 2014-08-27 14:00 2014-08-28 00:00 - - - - Χάρτης