Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
PORT ALLEN ORACLE 2014-08-31 12:00 2014-08-31 22:00 2014-09-10 11:40 2014-09-10 21:40 - - Χάρτης
WRANGELL ALISON H 2014-08-31 13:00 2014-08-31 21:00 - - - - Χάρτης
JUNEAU MARAUDER 2014-08-31 13:00 2014-08-31 21:00 - - - - Χάρτης
SKAGWAY MALASPINA 2014-08-31 13:30 2014-08-31 21:30 - - - - Χάρτης
Grands Northwest PACIFIC TRACKER 2014-08-31 14:00 2014-08-31 21:00 - - - - Χάρτης
MARINA DEL REY ENTERTAINER 2014-08-31 14:04 2014-08-31 21:04 - - 2014-08-31 13:39 2014-08-31 20:39 Χάρτης
DOS BOCAS CABALLO CRIOLLO 2014-08-31 14:45 2014-08-31 20:45 - - - - Χάρτης
PUERTO QUETZAL IGNAZIO 2014-08-31 15:00 2014-08-31 21:00 - - - - Χάρτης
LOS ANGELES PARADISE ACE 2014-08-31 15:00 2014-08-31 22:00 - - - - Χάρτης
DOS BOCAS ISLA GRANDE 2014-08-31 15:00 2014-08-31 21:00 - - 2014-08-31 20:16 2014-09-01 02:16 Χάρτης