Αναμενόμενες αφίξεις

Αναμενόμενη και πραγματική ώρα άφιξης των πλοίων.

Λιμάνι Όνομα Πλοίου Προγραμματισμένη Άφιξη Προβλεπόμενη Άφιξη Άφιξη Χάρτης
KETCHIKAN STIKINE 2014-09-01 03:00 2014-09-01 11:00 - - 2014-09-01 10:43 2014-09-01 18:43 Χάρτης
Steamboat Landing MANDARIN HARVEST 2014-09-01 05:00 2014-09-01 12:00 - - - - Χάρτης
Coos Bay Marine PILOT BOAT NORTHBEND 2014-09-01 05:00 2014-09-01 12:00 - - - - Χάρτης
KETCHIKAN WESTERN NAVIGATOR 2014-09-01 05:00 2014-09-01 13:00 2014-09-02 02:42 2014-09-02 10:42 - - Χάρτης
Old Town Dock CHIEF 2014-09-01 05:15 2014-09-01 12:15 - - - - Χάρτης
Vancouver Maritime M NATHAN E.STEWART 2014-09-01 05:30 2014-09-01 12:30 - - - - Χάρτης
Pier 39 EVERGREEN STATE 2014-09-01 05:30 2014-09-01 12:30 - - - - Χάρτης
VANCOUVER SAT BELLATRIX 2014-09-01 06:00 2014-09-01 13:00 - - 2014-09-01 09:32 2014-09-01 16:32 Χάρτης
CALLAO CNP PAITA 2014-09-01 06:00 2014-09-01 11:00 - - 2014-09-01 14:15 2014-09-01 19:15 Χάρτης
Peninsula Basin VOYAGER 2014-09-01 06:00 2014-09-01 13:00 - - - - Χάρτης