--
πλοία τώρα στο χάρτη
--
καταγεγραμμένα σκάφη
--
φωτογραφίες

Ardentinny - Station #279

GB
Γεωγρ. Πλάτος/Μήκος: 56.053 / -4.919
Υψόμετρο: 10
Διακριτικό: Ardentinny.org
Περιγραφή Εξοπλισμού: -


       

Τρέχουσα Κατάσταση & Στατιστικά

Κατάσταση ONLINE Σταθμός λήψης
Διαθεσιμότητα (3 months) 94.7% (2038 hours online / 2155 total hours)
Απόσταση λήψης σε ναυτικά μίλια (NM) Average: 6.5 / Max: 10.7
Μηνύματα που λήφθηκαν σε 1 ώρα Distinct Vessels: 6 / Positions: 7
Έκταση κάλυψης 615 square Km