--
πλοία τώρα στο χάρτη
--
καταγεγραμμένα σκάφη
--
φωτογραφίες

Venice - Station #1111

IT
Γεωγρ. Πλάτος/Μήκος: 45.42 / 12.32
Υψόμετρο: 20
Διακριτικό: smz
Περιγραφή Εξοπλισμού: Comar SLR200N


       

Τρέχουσα Κατάσταση & Στατιστικά

Κατάσταση ONLINE Σταθμός λήψης
Διαθεσιμότητα (3 months) 87.6% (1887 hours online / 2155 total hours)
Απόσταση λήψης σε ναυτικά μίλια (NM) Average: 4 / Max: 59.6
Μηνύματα που λήφθηκαν σε 1 ώρα Distinct Vessels: 59 / Positions: 262
Έκταση κάλυψης 1722 square Km