--
πλοία τώρα στο χάρτη
--
καταγεγραμμένα σκάφη
--
φωτογραφίες

Haugesund - Station #1028

NO
Γεωγρ. Πλάτος/Μήκος: 59.49 / 5.24
Υψόμετρο: -
Διακριτικό: -
Περιγραφή Εξοπλισμού: COMAR SLR200N


       

Τρέχουσα Κατάσταση & Στατιστικά

Κατάσταση ONLINE Σταθμός λήψης
Διαθεσιμότητα (3 months) 86.8% (1870 hours online / 2155 total hours)
Απόσταση λήψης σε ναυτικά μίλια (NM) Average: 7.5 / Max: 25.7
Μηνύματα που λήφθηκαν σε 1 ώρα Distinct Vessels: 21 / Positions: 197
Έκταση κάλυψης 1230 square Km