Mid-Potomac - Station #962

US
Географска ширина / дължина: 38.2245 / -76.967
Височина: 12
Оператор: QHSI
Описание на апаратурата: ICOM AIS / Vertical Antenna
Текущо радиоприемане

Текущо състояние и статистика