Minamiboso - Station #712

JP
Географска ширина / дължина: 35.088 / 139.8543
Височина: 20
Оператор: 7M2WEM
Описание на апаратурата: ReceiverSR-161Ant AV-7 10m highSoftwareShipplotter
Текущо радиоприемане

Текущо състояние и статистика