PauShipping - Station #372

IT
Географска ширина / дължина: 39.21904 / 9.10751
Височина: 40
Оператор: Pau
Описание на апаратурата: AIS receiver
Текущо радиоприемане

Текущо състояние и статистика