Margate - Station #296

GB
Географска ширина / дължина: 51.3892 / 1.4202
Височина: 29
Оператор: G1DRX Paul Hodson
Описание на апаратурата: Comar SLR200N AIS Receiver, Diamond X50 Antenna
Текущо радиоприемане

Текущо състояние и статистика