Alderney - Station #290

GB
Географска ширина / дължина: 49.714° / -2.201°
Височина: 107 m
Оператор: Sure / Digimap, Alderney
Описание на апаратурата: Comar SLR200N, Jaybeam Type 7050 folded dipole located at 24m on the NW leg

Текущо състояние и статистика