YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MarineTraffic AIS receiving stations list

Search the MarineTraffic list of AIS receiving stations that comprise the MarineTraffic AIS network. Use the filters to narrow down your search results.

Contest 2016 Results
Երկիր Station ID Place - Station name Status Վերջին ազդանշանը (UTC) Հասանելիություն (%) Առվ. Հեռավորությունը Միջին հեռավորությունը (նմ) Տարածք (քկմ)
GB 159 Jersey, Channel Islands ONLINE 99.9 93.4 21.9 4920
FR 161 VILLERVILLE ONLINE 100.0 956.5 18.0 3075
US 163 Seattle ONLINE 99.5 69.5 10.6 3444
NL 164 Den Helder ONLINE 100.0 42.1 4.0 3444
GB 165 Edinburgh ONLINE 100.0 21.9 10.9 1599
GB 166 M0UKD ONLINE 98.8 30.7 7.9 1722
GB 269 Guernsey, DX, 245 degrees ONLINE 98.4 35.6 35.3 246
SE 271 Groto ONLINE 100.0 80.3 23.3 18204
GB 273 Highcliffe ONLINE 100.0 30.8 9.0 984
GB 275 Clyde Area ONLINE 73.4 11.0 9.7 615