YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MarineTraffic AIS receiving stations list

Search the MarineTraffic list of AIS receiving stations that comprise the MarineTraffic AIS network. Use the filters to narrow down your search results.

Contest 2016 Results
Երկիր Station ID Place - Station name Status Վերջին ազդանշանը (UTC) Հասանելիություն (%) Առվ. Հեռավորությունը Միջին հեռավորությունը (նմ) Տարածք (քկմ)
IE 801 Achill Island ONLINE 99.8 49.4 40.8 1476
GG 802 Torteval ONLINE 100.0 52.5 27.6 6765
FR 804 Quiet-Oceans ONLINE 99.1 57.7 12.4 4428
RO 815 Tulcea ONLINE 96.5 10.0 3.8 861
CL 816 Punta Arenas ONLINE 100.0 19.7 5.0 615
GB 818 Carrickfergus ONLINE 98.8 10.3 7.0 738
TR 833 yarimca ONLINE 91.0 42.4 8.4 2337
FR 848 Konkarlab.bzh ONLINE 100.0 16.7 6.2 738
ES 849 La Coruna ONLINE 100.0 34.6 5.6 1722
GB 853 Humber Dock ONLINE 100.0 26.3 8.4 1107