YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MarineTraffic AIS receiving stations list

Search the MarineTraffic list of AIS receiving stations that comprise the MarineTraffic AIS network. Use the filters to narrow down your search results.

Contest 2016 Status
Երկիր Station ID Place - Station name Status Վերջին ազդանշանը (UTC) Հասանելիություն (%) Առվ. Հեռավորությունը Միջին հեռավորությունը (նմ) Տարածք (քկմ)
IE 573 Waterford City ONLINE 2016-09-28 20:44 98.8 60.1 16.3 3198
BE 575 AIS BE SEA NORTH ONLINE 2016-09-28 20:44 56.7 116.7 17.1 10824
DE 570 Marineelektronik Wedel GmbH ONLINE 2016-09-28 20:44 99.9 9.5 2.9 738
NL 571 Warder ONLINE 2016-09-28 20:44 99.4 25.8 10.9 3690
ES 224 Mallorca ONLINE 2016-09-28 20:44 99.8 244.3 59.2 12546
NO 225 Nesvaag ONLINE 2016-09-28 20:44 100.0 21.5 7.1 2091
NO 228 Brønnøysund ONLINE 2016-09-28 20:44 100.0 20.0 4.0 2214
RU 229 St Petersburg ONLINE 2016-09-28 20:44 98.9 40.2 12.6 4059
US 230 Monterey Bay ONLINE 2016-09-28 20:44 99.8 5,840.5 4,099.2 17343
FR 231 St Cast ONLINE 2016-09-28 20:44 96.1 78.9 6.0 1107