YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

MarineTraffic AIS receiving stations list

Search the MarineTraffic list of AIS receiving stations that comprise the MarineTraffic AIS network. Use the filters to narrow down your search results.

Contest 2016 Results
Երկիր Station ID Place - Station name Status Վերջին ազդանշանը (UTC) Հասանելիություն (%) Առվ. Հեռավորությունը Միջին հեռավորությունը (նմ) Տարածք (քկմ)
GB 275 Clyde Area ONLINE 100.0 12.2 9.9 492
TM 276 Dzhanga ONLINE 74.6 42.1 12.8 2337
DK 423 Vaerftet Skive ONLINE 100.0 42.5 25.5 1476
SE 520 Skillinge - SIN OFFSHORE AB ONLINE 95.6 31.5 15.3 4920
GR 5 THIRA ONLINE 99.9 206.4 28.3 2952
GR 38 Plomari ONLINE 98.0 10.2 7.1 492
GB 60 YORKSHIRE COAST ONLINE 100.0 44.5 25.2 2952
US 119 Columbia River Entrance, WA ONLINE 98.6 142.0 61.3 11316
NL 126 Tom-Poez ONLINE 94.2 61.1 23.5 7134
IS 152 Patreksfjordur ONLINE 100.0 26.9 8.3 2214