YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

SHIDAO (Port)

Երկիր: China Երկիր: China (CN)
Լայնություն / երկայնություն: 36.8907261° / 122.4487765° Show on Map Show on Map
Տեղական ժամանակ:  1511506031
Un/locode: CNSHD
Vessels in Port: 354
Կժամանի: 18

Recent Arrivals & Departures


Vessel Name
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
Մեկնում (UTC)
Մեկնում (LT)
Մեկնում (MT)
Մեկնում
Vessel Type: Ձկնորսական  ZHELINGYU12165 1511505960 1511505960 1511505960 1 minute ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LURONGYU55152 1511505840 1511505840 1511505840 3 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LU RONG YU55151 1511505720 1511505720 1511505720 5 minutes ago
LURONGYU2385 1511505060 1511505060 1511505060 16 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  ZHEJIAOYU20087 1511504880 1511504880 1511504880 19 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  A 1511415180 1511415180 1511415180 1 day, 1 hour ago 1511504880 1511533680 1511504880 19 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LIAOCHANGYUYUN35070 1511503560 1511503560 1511503560 41 minutes ago 1511504760 1511533560 1511504760 21 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LUWEIYU66266 1511504460 1511504460 1511504460 26 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LIU L 1511453580 1511453580 1511453580 14 hours, 34 minutes ago 1511504340 1511533140 1511504340 28 minutes ago
Vessel Type: Ձկնորսական  LU RONG YU 2761 1511503740 1511503740 1511503740 38 minutes ago

Կժամանի


Vessel Name
Scheduled Arrival (UTC)
Scheduled Arrival (LT)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
Մոտավոր ժամանումը (UTC)
Մոտավոր ժամանումը (LT)
Մոտավոր ժամանումը (MT)
Մոտավոր ժամանումը
Vessel Type: Ձկնորսական  LU RONG YUAN YU 525 1511430000 1511458800 1511458800 21 hours, 7 minutes ago 1511489520 1511489520 1511489520 4 hours, 35 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  CHANG DA 1511539200 1511568000 1511568000 in 9 hours, 12 minutes 1511519340 1511519340 1511519340 in 3 hours, 41 minutes
Vessel Type: Բեռնատար նավ  BUNUN ELEGANCE 1511564400 1511593200 1511593200 in 16 hours, 12 minutes 1511542440 1511542440 1511542440 in 10 hours, 6 minutes
Vessel Type: Tankers  HONG YUN YOU 2 1511596800 1511625600 1511625600 in 1 day, 1 hour 1511435820 1511435820 1511435820 19 hours, 30 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  ZHONG YUN 1 1511623800 1511652600 1511652600 in 1 day, 8 hours 1511596320 1511596320 1511596320 in 1 day, 1 hour
Vessel Type: Tugs & Special Craft  LIAOHUYU25115 1511648400 1511677200 1511677200 in 1 day, 15 hours 1511480280 1511480280 1511480280 7 hours, 9 minutes ago
Vessel Type: Tankers  JIU TAI YOU 1 1511658000 1511686800 1511686800 in 1 day, 18 hours 1511628180 1511628180 1511628180 in 1 day, 9 hours
Vessel Type: Tankers  YUNTONG168 1511697600 1511726400 1511726400 in 2 days, 5 hours 1511598180 1511598180 1511598180 in 1 day, 1 hour
Vessel Type: Tankers  HUA CHEN 266 1511883000 1511911800 1511911800 in 4 days, 8 hours 1511750820 1511750820 1511750820 in 2 days, 19 hours
Vessel Type: Ձկնորսական  YFP0PGF 1511989800 1512018600 1512018600 in 5 days, 14 hours 1511487840 1511487840 1511487840 5 hours, 3 minutes ago

Wind Forecast


    
Time (UTC)
Speed
Ուղղություն
Temperature
1511578800 26 հանգույց 264° 11°C
1511589600 18 հանգույց 268° 11°C
1511676000 17 հանգույց 348° 5°C
1511665200 21 հանգույց 357° 5°C
1511557200 26 հանգույց 232° 10°C
1511568000 28 հանգույց 241° 11°C
1511643600 25 հանգույց 339° 9°C
1511654400 26 հանգույց 358° 6°C
1511632800 23 հանգույց 271° 13°C
1511546400 19 հանգույց 238° 9°C
1511524800 10 հանգույց 283° 6°C
1511535600 13 հանգույց 254° 8°C
1511622000 22 հանգույց 259° 13°C
1511503200 20 հանգույց 318° 6°C
1511600400 14 հանգույց 254° 11°C
1511514000 14 հանգույց 311° 6°C
1511611200 16 հանգույց 243° 12°C

Companies at port

Show all

No Photo

No Photos for this port. Be the first to upload one!