YOU ARE USING AN OUTDATED BROWSER
It is limiting your browsing experience. Please upgrade to a modern browser.

NEW HOLLAND (Port)

Երկիր: United Kingdom Երկիր: United Kingdom (GB)
Լայնություն / երկայնություն: 53.70669365° / -0.3622716365° Show on Map Show on Map
Տեղական ժամանակ:  1511294579
Un/locode: GBNHO
Vessels in Port: 1
Կժամանի: 2

Recent Arrivals & Departures


Vessel Name
Arrival (UTC)
Arrival (LT)
Arrival (MT)
Arrival
Մեկնում (UTC)
Մեկնում (LT)
Մեկնում (MT)
Մեկնում
Vessel Type: Բեռնատար նավ  ISIDOR 1511293380 1511293380 1511293380 19 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  EEMS SOLAR 1511251560 1511251560 1511251560 11 hours, 56 minutes ago 1511291340 1511291340 1511291340 53 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  TINA C 1511114520 1511114520 1511114520 2 days, 2 hours ago 1511290680 1511290680 1511290680 1 hour, 4 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  ERIC HAMMANN 1511029020 1511029020 1511029020 3 days, 1 hour ago 1511250720 1511250720 1511250720 12 hours, 10 minutes ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  HATHOR 1511118240 1511118240 1511118240 2 days ago 1511207040 1511207040 1511207040 1 day ago
Vessel Type: Բեռնատար նավ  LAMMY 1510806540 1510806540 1510806540 5 days, 15 hours ago 1511113860 1511113860 1511113860 2 days, 2 hours ago

Կժամանի


Vessel Name
Scheduled Arrival (UTC)
Scheduled Arrival (LT)
Scheduled Arrival (MT)
Scheduled Arrival
Մոտավոր ժամանումը (UTC)
Մոտավոր ժամանումը (LT)
Մոտավոր ժամանումը (MT)
Մոտավոր ժամանումը
Vessel Type: Բեռնատար նավ  ARKLOW RACER 1511478000 1511478000 1511478000 in 2 days, 2 hours 1511481420 1511481420 1511481420 in 2 days, 3 hours
Vessel Type: Բեռնատար նավ  FRI WAVE 1511686800 1511686800 1511686800 in 4 days, 12 hours 1511669100 1511669100 1511669100 in 4 days, 8 hours

Wind Forecast


    
Time (UTC)
Speed
Ուղղություն
Temperature
No Records Found

No Photo

No Photos for this port. Be the first to upload one!